Ο μεγάλος κατήφορος


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Ἀπὸ χρόνια ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶχε πάρει τὸ μεγάλο κατήφορο. Εἶχαν καταφέρει οἱ ταγοὶ τοῦ ἔθνους μὲ τὴν συνέργεια ὕποπτων κέντρων καταστροφῆς τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς μας παραδόσεως νὰ δημιουργήσουν μιὰ ἠθικὴ κατηφόρα, ποὺ ἀναπόφευκτα ὁδηγοῦσε στὸν γκρεμό.

Ὁ δαυλὸς τῆς κρίσεως εἶχε ἀνάψει ἀπὸ χρόνια χωρὶς τὴν ἀθάνατη φλόγα τοῦ δαυλοῦ τοῦ Καψάλη και τοῦ Ρωγῶν Ἰωσήφ, στὸν Ἀνεμόμυλο τοῦ Μεσολογγιοῦ.

Εἶχε ανάψει μὲ τὴν φλόγα τῆς καλοπεράσεως, τῆς ἀφθονίας, τῆς λησμονιᾶς τῶν ἠθῶν καὶ τῶν ἐθίμων μας, τοῦ βγαλσίματος τῆς μάσκας τῆς «αἰδοῦς», τῆς ἀπορρίψεως ὅλων αὐτῶν τῶν «μή» ποὺ ἤθελαν τὴν κοινωνία μας πνευματικὴ καὶ ὄχι μόνο σαρκική.

Καὶ ἡ φλόγα τῆς ἠθικῆς κρίσεως ἄναψε στὴν ἑλληνική μας κοινωνία, τὴν ἄλλοτε συντηρητικὴ στὰ ἤθη, τὴ σώφρονα καὶ ντροπαλή, πυρκαγιὰ φιληδονίας ἡ ὁποία πῆρε τὴ θέση τῆς φιλοθεΐας καὶ μᾶς παρασύρει στὸν ὄλεθρο, ἀφοῦ τὸ ποτήρι τῶν ἀνομιῶν μας ξεχύλισε.

Σήμερα ζοῦμε ἡμέρες ἠθικῆς παρακμῆς, σήψεως καὶ διαφθορᾶς, ὅπου ἐπιβεβαιώνονται οἱ προφητικοὶ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιὰ τοὺς χαλεποὺς καιρούς μας, ὁπότε θὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ὅπως τοὺς βλέπουμε γύρω μας, «φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφλωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνησάμενοι» (Β΄ Τιμ. γ΄ 1-7).

Ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀσυδοσία καὶ ἡ ἀνηθικότητα εἶναι τὸ κατεστημένο σήμερα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔφερε στὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ δὲν ἔχει τέλος. Καὶ δὲν τελειώνει, γιατὶ ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ τελειώσει.

Τὸ δείχνουμε μὲ συνέχιση τῆς ἐμμονῆς μας στὴν ἁμαρτωλὴ ζωὴ καὶ στὴν ἐπιβράβευσή της. Τὸ δείχνουμε μὲ τὴν ἀμετανοησία μας.

Ποιός θὰ περίμενε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ θὰ ψηφίσει τὸ ἀπαράδεκτο νομοσχέδιο τῆς κοινωνικῆς συμβιώσεως, δηλαδὴ τῆς νομιμοποιήσεως μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ ἔθνους τῆς σεξουαλικῆς ἐκτροπῆς ποὺ ἔρχεται νὰ μᾶς σπρώξει στὸν γκρεμό, μετὰ τὸ τεράστιο δημογραφικὸ πρόβλημα ποὺ ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὴν ἡρωϊκὴ πατρίδα μας στὸ χάος τῆς ἀνυπαρξίας;

Ποιὸς θὰ περίμενε ὅτι στὴ χώρα τοῦ φωτός, ὅπου ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τοῦ πολιτισμοῦ, θὰ ἐπικρατήσει τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας;

Ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ ἔχοντας φόβο Θεοῦ δὲν διασαλπίζουμε τὴν ἁμαρτία μας ὡς κάτι τὸ ἰδανικό, δὲν βαφτίζουμε τὸ ἄσπρο μαῦρο, δὲν διδάσκουμε καὶ δὲν παρασύρουμε τοὺς ἄλλους στὰ μονοπάτια τῆς δικῆς μας ἀθλιότητος.

Ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καὶ ἐπιζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μας.

Τὸ καμπανάκι τῆς καταστροφῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας κτύπησε. Κτύπησε μὲ τὴν ψῆφο τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ της, οἱ ὁποῖοι παραμέρισαν τὰ ἠθικά τους ἐρείσματα καὶ ὑπακούοντας στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, τὶς ὁποῖες βαπτίζουν, προοδευτισμό, δημοκρατία, ἐλευθερία, μᾶς ὁδηγοῦν στὸν ὄλεθρο.

Καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου μηδανινὴ ἢ χλιαρότατη. Μὴν παραξενευθοῦμε, λοιπόν, ἂν δοῦμε τὸν ἐξαφανισμὸ τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τὸν χάρτη.

Μὲ τὸ δικό μας σβηστήρι τὴν σβήνουμε, φυσικὰ μὲ χέρια παράλυτα κατευθυνόμενα ἀπὸ ξένα κέντρα. Στὶς ἡμέρες μας ἢ στὶς ἡμέρες τῶν παιδιῶν μας θὰ συμβοῦν τρομακτικὰ γεγονότα.

Τὰ προγευθήκαμε μὲ τὴν ἠθική μας κατάπτωση, ποὺ μᾶς ὁδήγησε στὴν οἰκονομική μας κρίση καὶ τὰ προγευόμαστε ἐντονότερα σήμερα μὲ τὴν ψήφιση ἐπαίσχυντου νομοθετήματος ποὺ βάζει βόμβα στὰ θεμέλια τῆς πατρίδος μας καὶ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πλήρη ἐξαθλίωση καὶ ὑποδούλωση τοῦ παρανομοῦντος ἔθνους μας.

Αὐτοῦ πού, ὄχι μόνο συνεχίζει νὰ ζῆ στὴν ἀνομία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβραβεύει.

Συνέλληνες Χριστιανοί, γρηγορεῖτε, συνέλθετε καὶ ἀμυνθεῖτε στὶς ἐπιθέσεις τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, φυσικὰ ὄχι μόνοι σας, πάντοτε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τοῦ νοητοῦ Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, ποὺ παρὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φαεινοὺς ἀστέρες τῆς ἐπιβολῆς τῆς διαφθορᾶς, θὰ ἐξακολουθήσει νὰ φωτίζει τὸν κόσμο καὶ τὸ αὐτὸ τὸ μικρὸ κομμάτι γῆς, ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψει Αὐτὸς νὰ ζοῦμε μετὰ τὸ ξεχείλισμα τοῦ ποτηριοῦ τῶν ἀνομιῶν μας.

Ὁ Θεὸς σκεφτόταν καὶ σκέφτεται ὅλα τὰ ἔθνη, καὶ χάραζε καὶ χαράζει τὴν πορεία ὅλων τῶν ἐθνῶν (Βλ. Γέν. 15, 14. 23, 18. Ἔξοδ. 23, 18-33. 34, 24. Λευϊτ. 26, 42-46. Δευτ. 2,10-25. 4, 27. Ἰησ. Ναυῆ 23, 9.

Κάποτε στὴ γῆ Χαναὰν κατοικοῦσαν πολλοὶ λαοί. Καὶ λέει ὁ Θεὸς στὸν Ἀβραάμ, τὸν ὁποῖο εἶχε ἀναγκάσει νὰ φύγει ἀπὸ τὴ πατρίδα του μὲ τὶς λέξεις «Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω» (Γένεσ. 12, 1):

Ἀκόμα δὲν ἔφτασε νὰ γεμίσει τὸ ποτήρι τῶν ἀνομιῶν τους «οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωναι αἱ ἁμαρτίαι τῶν Ἀμοῤῥαίων ἕως τοῦ νῦν» (Γεν. 15, 16), γι' αὐτὸν τὸν λόγο δὲν θὰ ἐγκατασταθεὶς ἐδῶ στὴ χώρα αὐτὴ τώρα.

Οἱ ἀπόγονοί σου, λέει στὸν Ἀβραάμ, θὰ ἀναπτυχθοῦν πρῶτα στὴν Αἴγυπτο, θὰ γίνουν λαὸς πολὺς καὶ κατόπιν θὰ ἔλθουν ἐδῶ στὴ γῆ Χαναάν» (Γεν. 15, 13-16).

Κι αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀντιστοιχοῦσε σὲ τετρακόσια τριάντα χρόνια (Ἔξ. 12, 40)! Τότε μόνο θὰ κατοικήσουν στὴ γῆ Χαναάν, ὅταν οἱ λαοὶ ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτὴ θὰ ἔχουν γεμίσει τὸ ποτήρι τῶν ἀνομιῶν τους.

Εἶναι φοβερό. Περιμένει ὁ Θεὸς πότε θὰ ἔρθει τὸ πλήρωμα τῆς ἁμαρτίας τῶν λαῶν μέχρι ποὺ νὰ ξεχειλίσει τὸ ποτήρι. Τότε, λέει, θὰ ἐπέλθει ἡ καταστροφὴ τῶν λαῶν αὐτῶν.

Καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα νὰ μπεῖ ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ στὴ γῆ Χαναάν, τοῦ εἶπε πάλι ὁ Θεός: «Πρόσεξε! Οἱ λαοὶ αὐτοὶ μὲ τὰ μάγια τους, μὲ τὶς μαντεῖες τους, μὲ τὴ διαφθορά τους καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ζοῦν, ἦλθε ἡ ὥρα νὰ καταστραφοῦν γι' αὐτὸ ἐσεῖς θὰ κυριεύσετε τὴ γῆ αὐτὴ μὲ πολλὴ εὐκολία. Προσέξατε ὅμως μὴν κάνετε κι ἐσεῖς τὰ ἴδια, γιατὶ θὰ ἔλθει καὶ ἡ δική σας στιγμὴ νὰ ὑποστεῖτε τὸ ἴδιο πρᾶγμα» (Δευτ. 31, 1-23).

Δὲν ἔρχεται, λοιπόν, ὁ Θεὸς νὰ ξερριζώσει κάποιους λαούς, γιὰ νὰ ἐγκαταστήσει στὰ ὅρια του τὸν ἀγαπημένο Του λαό, παρὰ μόνο ἐφ' ὅσον οἱ λαοὶ αὐτοὶ ἔχουν ἁμαρτήσει.

Ἐπεμβαίνει, λοιπόν, ὁ Θεὸς στὴν ἱστορικὴ πορεία τῶν λαῶν μηδὲ τῶν Ἑλλήνων ἐξαιρουμένων, αὐτοῦ τοῦ Νέου Ἰσραήλ, στὴν παρουσία τῶν ὁποίων εἶπε στοὺς Ἀποστόλους του «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου» (Ἰωάν. ιβ΄ 23), καὶ στέλνει κρίσεις καὶ καταστροφὲς ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα τους.

Ἐμεῖς τώρα τί περιμένουμε μὲ τὴν νομικὴ ἐπισφράγιση τῆς ἁμαρτίας, γιὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς κατέστρεψε τὴν πόλη τῶν Σοδόμων καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὴν καταδικάζει ξεκάθαρα τοὺς λέγοντας: «Μὴ πλανᾶσθε.. οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε ἀρσενοκοῖται, Βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσι» ( Α΄ Κορ. στ΄ 9-10).

Γι’ αὐτὸ «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου» καὶ παρὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου ἂς μὴν «κάμψωμε γόνυ τῷ Βάαλ» (Ῥωμ. ια΄ 4), γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεός μας τὴν «μικρὰ ζύμη» (Γαλ. ε΄ 9) καὶ νὰ μὴν ρίξει τὴ φωτιὰ τῆς ὀργῆς του ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ μᾶς κατακάψει μαζὶ μὲ τὴν αἱματοβαμμένη πατρίδα μας, τὸ λίκνο τῆς ἠθικῆς, τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας, τῆς χώρας τῶν Ἁγίων.

Πηγή: romfea.gr 

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!