Πώς αντιμετωπίζουμε την "τρέλα" της εφηβείας;


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Ὅταν τὰ παιδιὰ προχωροῦν στὴν ἡλικία καὶ εἰσέρχονται στὴν ἐφηβεία τους, τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ γονεῖς εἶναι μεγαλύτερα καὶ δυσκολότερα. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία στὴ νεανικὴ δὲν εἶναι ἀνώδυνο οὔτε γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸ ζοῦν οὔτε γιὰ τὸ περιβάλλον τους.

Τὰ παιδιὰ ποὺ μπαίνουν στὴν ἐφηβεία ὑφίστανται ραγδαία ψυχοσωματικὴ ἀλλαγή. Ἀναπτύσσεται ἀπότομα τὸ σῶμα, παρουσιάζει ἔντονα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ φύλου, πλουτίζεται ὁ ψυχικὸς κόσμος, ὀξύνεται ἡ ἀντίληψη, ὡριμάζει καὶ βαθαίνει ἡ κρίση, δυναμώνει τὸ συναίσθημα, προβάλλεται τὸ ἐγώ. Μιὰ ἔκρηξη ζοῦν τὰ νέα παιδιὰ ποὺ περνοῦν αὐτὸ τὸ στάδιο τῆς ζωῆς καὶ ἀνακαλύπτουν ἕναν ἄλλο ἑαυτό.  
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου »