Ο Χριστός ζει στις ψυχές των συγχρόνων Ελλήνων!


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
~ Με πόση όντως προσευχή, πόνο και αγωνία, για τις σημερινές τύχες του Ελληνισμού, οφείλουμε να βλέπουμε την σημερινή αποστασία και απιστία πολλών!

…Τι πόνος να βλέπει κανείς κάποιους Έλληνες, άρχοντες και διανοουμένους, να εργάζονται κατά της Πίστεως, δουλεύοντας κατ’ ουσίαν για ξένα συμφέροντα, γινόμενοι πατραλοίες και μητραλοίες, προς εξοβελισμό των Χριστιανικών ιερών Παραδόσεων και ηθών!