Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την Θεία Κοινωνία - Β' Μέρος


Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση στα αγαπημένα έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει και αποθηκεύσει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

"Ἰδού, βαδίζω πρὸς θείαν κοινωνίαν..."
[...] Ασχοληθήκαμε μέ τήν δικαιολογία καί τήν πρόφαση τῆς ἀναξιότητας πού προβάλλουν πολλοί Χριστιανοί, ὥστε νά μήν κοινωνοῦν. Εἴπαμε ὅτι ἡ δικαιολογία αὐτή εἶναι ἀνυπόστατη, διότι, ναί μέν, ὅλοι εἴμαστε ἀνάξιοι νά μεταλαμ­βά­­νουμε τοῦ Σώματος καί Αἵ­ματος τοῦ Κυρίου, ἀλλά ὁ Θεός, ἀπό ἀπέραντη ἀγάπη, μᾶς παραχωρεῖ τήν σχετική ἀξιότητα, γιά νά κοινωνοῦμε καί νά ἔχουμε αἰώνιο ζωή. Αὐτήν τήν σχετική ἀξιότητα ὑπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις γιά νά τή λάβουμε. Μ’ αὐτές θά ἀσχοληθοῦμε στό παρόν τεῦχος.
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου » 

Οι αγαπημένες σου αναρτήσεις κλίκ εδώ ↷


Ροή Νέων Άρθρων


Υπόλοιπες Αναρτήσεις ΕΔΩ!