ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ


Αναγνώσεις: |


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Φοβερά οπτασία την οποία είδε ένας μοναχός ονομαζόμενος Γρηγόριος, ο οποίος για ένα διάστημα ήταν μαθητής του Αγίου Βασιλείου του νέου επί Βασιλέως Λέοντος σοφού κατά τον 9ον αιώνα. 

Τα 23 τελώνια της ψυχής 
Τα 23 Τελώνια είναι 23 έλεγχοι που υφίσταται η ψυχή του Χριστιανού μετά το θάνατό του για συγκεκριμένα αμαρτήματα. Σε κάθε έλεγχο εξετάζεται η ψυχή από δαίμονες για ένα συγκεκριμένο αμάρτημα. Μόνος του σύμμαχος είναι ο φύλακας άγγελος της ψυχής του, που προσπαθεί να εξαγοράσει την ψυχή με ό,τι καλά έργα και προσευχές έχουν γίνει. Αν η ψυχή δεν έχει υποπέσει στο εκάστοτε αμάρτημα, τότε προχωρά στο επόμενο τελώνιο και αν κατορθώσει και περάσει και το εικοστό τρίτο τελώνιο φτάνει μπροστά στην Πύλη του Παραδείσου, για να απολαύσει την δόξα του αληθινού Θεού. Αν όμως η ψυχή έχει υποπέσει σε κάποιο αμάρτημα, δεν μετανόησε εν ζωή, δεν έχει καλές πράξεις, προσευχές δικές του ή άλλων που να αντισταθμίσουν την πνευματική του κατάπτωση, τότε τα τελώνια αυτού του ελέγχου την αρπάζουν και την οδηγούν στο σκοτεινό Άδη, όπου περιμένει την Τελική Κρίση της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, μέχρι να οδηγηθεί τελεσίδικα στην Κόλαση. 

Τα 23 τελώνια, λοιπόν, που έχει να αντιμετωπίσει η ψυχή είναι τα εξής: 
1. Το τελώνιο της κακολογίας 2. Το τελώνιο της ύβρης 3. Το τελώνιο του φθόνου 4. Το τελώνιο του ψέματος 5. Το τελώνιο του θυμού και της οργής 6. Το τελώνιο της υπερηφάνιας 7. Το τελώνιο της βλασφημίας 8. Το τελώνιο της φλυαρίας και της ανοησίας 9. Το τελώνιο του τόκου και του δόλου 10. Το τελώνιο της τεμπελιάς και του ύπνου 11. Το τελώνιο της φιλαργυρίας 12. Το τελώνιο της μέθης 13. Το τελώνιο της μνησικακίας 14. Το τελώνιο της μαγείας και της μαντείας 15. Το τελώνιο της λαιμαργίας 16. Το τελώνιο της ειδωλολατρείας 17. Το τελώνιο της ομοφυλοφιλίας 18.Το τελώνιο της φιλαρέσκειας 19. Το τελώνιο της μοιχείας 20. Το τελώνιο του φόνου και της έκτρωσης 21. Το τελώνιο της κλεψιάς 22. Το τελώνιο της πορνείας 23. Το τελώνιο της ασπλαχνίας

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!