Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι


Αναγνώσεις: |


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι,
δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι …».

Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εορτάζει πανηγυρικά στις 8 Νοεμβρίου εκάστου έτους τους Παμμεγίστους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλες τις υπόλοιπες Ασώματες Δυνάμεις. Πώς όμως, και πότε δημιουργήθηκαν, ποιά είναι η φύση τους, ποιά η διακονία τους, ποιός ο αριθμός και οι τάξεις τους;

Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι και οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Αυτό μαρτυρείται στην Αγία Γραφή και επίσης στο Σύμβολο της Πίστεως όπου λέει «Πιστεύω εις ένα Θεόν …ποιητήν ορατών τε πάντων και αοράτων». Περί του χρόνου της δημιουργίας τους δεν ομίλει η Αγία Γραφή. Οι Πατέρες όμως θέτουν τη δημιουργία τους προ της δημιουργίας της γης και του άλλου υλικού κόσμου.

Οι άγγελοι είναι καθαρά πνεύματα, δηλαδή άϋλα και ασώματα. Εν τούτοις όμως υπάρχουν περιστάσεις κατά τις οποίες λαμβάνουν μορφή ανθρώπινη και μάλιστα ανδρός ή νεανίσκου, μιλούν με ανθρώπινη φωνή, τρώνε, παρίστανται ενδεδυμένοι και συνήθως φέρνουν πτερά.

Εφ’ όσον λοιπόν οι άγγελοι είναι ασώματα πνεύματα, δεν έχουν τις ατέλειες και τις ανάγκες ανθρώπινες. Δεν έχουν ανάγκη φαγητού, ποτού και ύπνου. Δεν κουράζονται, δεν ασθενούν, δεν πολλαπλασιάζονται, δεν πεθαίνουν.

Είναι ακόμη ανώτεροι των φυσικών νόμων, γιατί είναι πνευματικά όντα όπως είπαμε, και έτσι μπορούν να μετακινούνται παντού και γρήγορα, χωρίς όμως να είναι πανταχού παρόντες όπως είναι ο Θεός. Όπως ο νους μας τάχιστα μεταφέρεται από εδώ και από εκεί, έτσι και οι άγγελοι μετακινούνται ακαριαίως. Δεν έχουν πάντα ορισμένο τόπο διαμονής. Και αναφέρει μεν η Αγία Γραφή τον ουρανό ως τόπο των Αγγέλων, αλλά διά της λέξεως αυτής εννοεί, ότι όλο το σύμπαν είναι στη διάθεσή τους. Μας βλέπουν, χωρίς εμείς να τους βλέπουμε, και νύχτα και ημέρα, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Βλέπουν τις πράξεις μας, ακούν τα λόγια μας, αντιλαμβάνονται όσα επιθυμούμε ή σκεφτόμαστε.

Η δύναμη τους είναι μεγάλη. Είναι ανώτεροι από τον υλικό κόσμο, ασύγκριτα όμως κατώτεροι από το Θεό. Η θέληση τους διευθύνεται πάντοτε προς το αγαθό και είναι άγνωστη γι’ αυτούς η αμαρτία και η κακία.

Η διακονία τους είναι διπλή. Αφ’ ενός μεν δοξολογούν το Θεό και εκτελούν τις διαταγές Του, πάντοτε με όλη την προθυμία τους και χωρίς την παραμικρή αντίρρηση ή δυσφορία. Είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι διερμηνείς Του, οι απεσταλμένοι Του.

Αφ’ ετέρου δε έργο των αγγέλων είναι η προστασία των ευσεβών ανθρώπων στις διάφορες ανάγκες τους και η τιμωρία των ασεβών. Από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε ότι οι Άγγελοι προστάτευσαν τον Αβραάμ, τον Λώτ, τον Ιακώβ, τον Ηλία, τον Ελισαίο, τον Δανιήλ και τους τρεις παίδες. Επίσης ότι τιμώρησαν τους Αιγυπτίους σφάζοντας τα πρωτότοκα παιδιά ή άγγελος Κυρίου έπλήξε την υγεία του Ηρώδη.

Ιδιαιτέρως όμως οι άγγελοι συνεργούν στο μέγα έργο της σωτηρίας μας. Γι’ αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα που στέλνονται απ’ το θεό για να βοηθήσουν εκείνους που επιθυμούν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή»( Εβρ. Α΄,14). Ας θυμηθούμε τα περιστατικά της γεννήσεως του Προδρόμου, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τις εμφανίσεις των αγγέλων στους ποιμένες, τον Ιωσήφ, τον Πέτρο, στις Μυροφόρες κ.α.

Οι Άγιοι άγγελοι σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι αόρατοι και αχώριστοι σύντροφοί μας. Κάθε πιστός χριστιανός έχει άγγελο προστάτη και φύλακα, ο οποίος τον προστατεύει από τους κινδύνους, πνευματικούς και σωματικούς, και ιδίως από τον σατανά που μας πολεμεί και θέλει το κακό μας.

Γι’ αυτό στην κατήχηση προ του Βαπτίσματος ευχόμαστε για το νήπιο «σύζευξον τη ζωή αυτού Άγγελον φωτεινόν ρυόμενον αυτόν από πάσης επιβουλής του αντικειμένου …». Γι’ αυτό σε κάθε Θεία Λειτουργία παρακαλούμε θερμά τον Κύριο να μας στέλνει «άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών».

Καθώς φαίνεται από την Αγία Γραφή, υπάρχουν πλήθη αναρίθμητα αγγέλων. Ο Προφήτης Δανιήλ σ’ ένα όραμά του είδε χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων αγγέλων, οι οποίοι στέκονται μπροστά στον θρόνο του θεού (Δαν. Ζ΄ 10). Υπάρχουν όμως εννιά αγγελικά τάγματα που τα ονομάζουμε, Αγγέλους, Αρχαγγέλους, θρόνους, Κυριότητες, Εξουσίες, Δυνάμεις, Αρχές, Χερουβείμ και Σεραφείμ. Τρεις όμως άγγελοι αναφέρονται και ονομαστικώς. Είναι ο άγγελος Ραφαήλ που συνόδευσε και προστάτευσε τον Τωβία και οι δύο γνωστοί αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τους αγγέλους, τους σεβόμαστε και τιμούμε και γιορτάζουμε όπως τους Αγίους.

Χαίρονται όταν μας βλέπουν να βαδίζουμε τον δρόμο της Πίστεως και της υπακοής στον νόμο του Θεού. Θλίβονται δε όταν μας αντικρίζουν αμαρτωλούς, παραβάτες των Θείων Εντολών. Πάλι όμως χαίρονται και ευφραίνονται και στήνουν πανηγύρι στον ουρανό «επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι».

Μεγάλες είναι οι ευεργεσίες των Αγίων αγγέλων προς τους ευσεβείς χριστιανούς. Ποιες όμως είναι αυτές, Οι άγγελοι μας παρορμούν προς το αγαθό. Απομακρύνουν τους κινδύνους. Υποβοηθούν τους αμαρτωλούς στην μετάνοια. Παρουσιάζουν τις προσευχές μας στον Θρόνο του Κυρίου και Θεού μας. Αντιμάχονται στο Θεομίσητο έργο των πονηρών δαιμόνων. Γι’ αυτό και ονομάζονται «φύλακες άγγελοι». Είναι γεμάτες οι σελίδες της Αγίας Γραφής με τις ευεργεσίες τους.

Επομένως, η καλύτερη τιμή που έχουμε να κάνουμε προς τους αγγέλους, για να μας ευεργετούν και αυτοί με την σειρά τους, είναι να μην αμαρτάνουμε, και αν αμαρτάνουμε να μετανοούμε. Τότε χαίρονται. Και μόνο η σκέψη ότι ο φύλακας άγγελός μας θα λυπηθεί από την αμαρτία μας, και μόνο αυτή η σκέψη μπορεί να μας συγκρατεί, ώστε να μην αμαρτάνουμε.

Αν είχαμε άλλα μάτια, σαν αυτά που θα έχουμε μετά θάνατον, ικανά δηλ. να βλέπουν τα άϋλα πνεύματα, θα βλέπαμε τη γη πλημμυρισμένη από αγίους αγγέλους, θα τους βλέπαμε σε διαρκή κίνηση, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από τον ουρανό στη γη και να παρακολουθούν καθένα μας. Θα βλέπαμε ακόμη την μάχη που γίνεται μεταξύ του καλού μας φύλακα άγγελου και του πονηρού. Ο πονηρός ζητεί με σκέψεις, ιδέες και άλλα τεχνάσματα να μας παρασύρει, ενώ ο φύλακας άγγελος μας βοηθά να τον αποκρούσουμε.

Η χαρά του είναι να βγαίνουμε νικητές στην πάλη αυτή, να λέμε ΟΧΙ στο κακό και την αμαρτία.

Ας έχουμε την συνειδητή ΠΙΣΤΗ ότι γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού και ότι κοντά μας είναι ο φύλακας άγγελος, ο καλύτερος φίλος και συμπαραστάτης μας.

Και ας ικετεύουμε καθημερινά τον Κύριό μας, με όλη την καρδιά μας, να προστατεύουν οι άγγελοι, το Έθνος μας από κάθε εχθρική επιβουλή και από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό κίνδυνο. Σ’ όλους μας δε, να παραμένουν φύλακες και συμπαραστάτες στην πορεία της επίγειας ζωής μας, που οδηγεί προς τον ουρανό.«Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων» ΑΜΗΝ.

Πρωτ. Θεοχάρης Καλπάκογλου

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!