Τι κάνουμε μία ημέρα πριν την Θεία Κοινωνία - Γ' μέρος


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
"Ἰδού, βαδίζω πρὸς θείαν κοινωνίαν..."
Συνεχίζοντας νά μελετοῦμε τό θέμα τῆς προσέλευσής μας στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας [...] τώρα θά ἀσχοληθοῦμε εἰδικότερα μέ τήν προετοιμασία μας κατά τήν τελευταία ἡμέρα.

Ὅσο σπουδαία εἶναι ἡ προετοιμασία τῶν προηγουμένων ἡμερῶν, ἄλλο τόσο εἶναι τοῦ τελευταίου εἰκοσιτετραώρου. Ἄν μιλήσουμε γενικά, αὐτό πού πρέπει νά ἐπισημάνουμε εἶναι ὁ ἀγώνας γιά ἐντονότερη φύλαξη τῶν αἰσθήσεών μας καί τοῦ νοός. Ἐπειδή οἱ πέντε αἰσθήσεις μας καί τό μυαλό μας εἶναι τά κύρια παράθυρα ἀπό τά ὁποῖα εἰσέρχεται ἡ ἁμαρτία στόν ἄνθρωπο, αὐτά εἶναι ἀνάγκη νά τά περιφρουρήσουμε ἐντονότερα τήν τελευταία ἡμέρα, οὕτως ὥστε νά μήν λερώσουμε τήν ψυχή μας λίγο πρίν τήν Θεία Κοινωνία.
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου »