Ερωτήσεις
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται κάποιοι χαρακτήρες από τα αρχεία (συνήθως σε πολυτονικό) πατήστε το κουμπί "Download", μετά το "Direct Download" εν συνεχεία το "No thanks, continue to download" για να ανοίξετε το αρχείο με Microsoft Word. Τώρα θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο κανονικά. Εάν όχι, επιλέξτε το κείμενο (μαυρίστε) και αλλάξτε την γραμματοσειρά σε "Times New Roman".