Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου της Σύναξης Νέων Παλαιοχωρίου


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου (blog) synaxipalaiochoriou.blogspot.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος») παρέχονται στο κοινό με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση του Δικτυακού Τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.

Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού Τόπου σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Στο Δικτυακό Τόπο καταχωρούνται άρθρα, κείμενα και πάσης φύσεως οπτικοακουστικό υλικό, σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα και τους σκοπούς της Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου. Περισσότερες πληροφορίες για εμάς μπορείτε να δείτε εδώ. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας έχει αντιγραφεί ή καταχωρηθεί στο Δικτυακό Τόπο με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptheoxaris@yahoo.gr. Για την ευχερέστερη και ταχύτερη επίλυση της διαφοράς, μπορεί να σας ζητηθούν περαιτέρω αποδείξεις και διατυπώσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας επί του συγκεκριμένου έργου.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου με την προϋπόθεση ρητής αναφοράς της πηγής με τη μορφή ενεργού συνδέσμου σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την αναγνώριση αντιγραμμένου υλικού – άρθρων με την μέθοδο «trace back». Για αυτόν τον σκοπό γίνεται χρήση «εικονοσύνδεσμων» που επιτρέπουν την ανίχνευση της προέλευσης και του προορισμού του αντιγραμμένου υλικού.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

3. COOKIES
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies μόνο όπου είναι τεχνικά απαραίτητο. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
4.1 Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την επιστημονική ορθότητα του περιεχομένου των συνδέσμων, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν προσωρινά ή διαρκώς. Οι υπερσύνδεσμοι σε κάθε περίπτωση είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Δεν έχουμε υποχρέωση να συμπεριλάβουμε κάποιον υπερσύνδεσμο στις κατηγορίες του Δικτυακού Τόπου, διατηρούμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε ή και να προσθέσουμε συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση ή εξήγηση και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

4.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν, ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5.1 Δεν παρέχουμε επιστημονικές συμβουλές μέσω του Δικτυακού Τόπου και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, εγκυρότητα ή επιστημονική ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται, π.χ. εικόνες, βίντεο, κείμενα, γραφικά κ.τ.λ. Οι συγγραφείς του περιεχομένου φέρουν την ευθύνη για τα γραφόμενά τους.

5.2 Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται, ακόμη και τα επιστημονικά άρθρα που γράφονται από ειδήμονες, έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη σε εμάς.

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6.1 Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

6.2 Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6.3 Δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

Η Ομάδα Σύναξης Νέων Παλαιοχωρίου 

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!