Γέρων Γρηγόριος: Ἀντιστρέψαμε πλήρως τὴν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση - Στηρίξαμε ὁλοκληρωτικὰ τὶς ἐλπίδες μας στὴν ἐπιστήμη - Γι' αὐτὸ ἡ ἀρρώστια παραμένει


Αναγνώσεις: |


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Ἱερομονάχου Γρηγορίου (2021), Μὲ πίστη καὶ μετάνοια. 

Ἅγιον Ὅρος: Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ὁ μέγας Βασίλειος μᾶς προτρέπει: "Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ νὰ μὴν καταφεύγουμε σὲ ἀνθρώπινες ἐλπίδες, οὔτε νὰ ἐπιζητοῦμε βοήθεια ἀπὸ ἐκεῖ, ἀλλὰ νὰ ἱκετεύσουμε μὲ δάκρυα καὶ στεναγμούς, μὲ προσευχὴ κοπιαστικὴ καὶ ἀγρυπνία ἀποφασιστική. Διότι βοήθεια στὴν θλίψη του παίρνει ἐκεῖνος ποὺ περιφρονεῖ τὴν ἀνθρώπινη βοήθεια ὡς μάταιη, καὶ στηρίζει τὴν ἐλπίδα του πάνω σ' Ἐκεῖνον ποὺ... μπορεῖ νὰ σώζη, στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό".

Στὴν παροῦσα δοκιμασία δυστυχῶς ἔχουμε ἀντιστρέψει πλήρως τὴν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση ποὺ ἐκφράζει τὸ ἀνωτέρω πατερικὸ ἀπόσπασμα. Ἀντὶ νὰ στηρίξουμε τὴν ἐλπίδα σ' Ἐκεῖνον ποὺ μπορεῖ νὰ σώζη' στηρίξαμε ὁλοκληρωτικὰ τὶς ἐλπίδες μας στὴν ἐπιστήμη. Δύσκολα νὰ ἀκουστῆ λόγος γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς μετανοίας, καὶ ἀκόμη δυσκολοτέρα νὰ τὸν ἐφαρμόσουμε. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἀρρώστια παραμένει, πάρα τὶς παγκόσμιες ἀνθρώπινες προσπάθειες. Ἂν ὁ Κύριος ἐπιβλέψη ἐπὶ τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ Του, καὶ ἀκούση τὴν προσευχὴ τῶν λίγων ἀφανῶν ἐλεγκτῶν δούλων Του, μπορεῖ νὰ ἕνα νεῦμα Του νὰ ἐξαφανίση τὴν μάστιγα αὐτή. Ἂν ὅμως ἐμεῖς παραμένουμε στὴν ἀμετανοησία μας, τότε ὁπωσδήποτε κάποια ἄλλη πληγή θὰ πάρη τὴν θέση τῆς προηγούμενης. Ὅπως κάνει καὶ ὁ γιατρὸς ποὺ δοκιμάζει ἰσχυρότερο φάρμακο ἐκεῖ ποὺ ἀποτυγχάνει τὸ προηγούμενο.

[Σε ἄλλο σημείο ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο γράφει ο γέρων...]

Σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων Πατέρων, καὶ στὴν τωρινὴ πρωτόγνωρη γιὰ μᾶς κατάσταση, ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε καὶ νὰ ἀπελπιζώμαστε, ἀλλὰ μὲ περισσότερη πίστη νὰ καταφεύγουμε στὴν φιλάνθρωπη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ νὰ ἔχουμε τὴν βεβαιότητα ὅτι καὶ ἡ δοκιμασία αὐτὴ θὰ εἶναι γιὰ τὴν πνευματική μας ὠφέλεια, ἂν τὴν δεχθοῦμε ἀγόγγυστα καὶ...
δοξολογώντας τὸν Κύριο.

Ἡ δοκιμασία τὴν πανδημίας, ποὺ ἀναστάτωσε τὸν κόσμο ὁλόκληρο, βρῆκε καὶ ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς ἀνέτοιμους πνευματικὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε. Παρασυρθήκαμε ἀπὸ ἐξωχριστιανικὰ κέντρα, καὶ κυριευθήκαμε ὅπως οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπὸ φόβο καὶ ἀγωνία γιὰ τὸ αὔριο. Ἔπρεπε ὅμως, γνωρίζοντας τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν θλίψεων, νὰ μὴν φοβηθοῦμε ἀλλὰ νὰ καταφύγουμε στὸν Κύριο μὲ πίστη θερμή, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ μᾶς σκεπάση ἡ ἀγάπη Του.
[Ο γέροντας Γρηγόριος είναι "πνευματικοπαίδι" του Αγ. Παϊσίου και το κελί είναι δίπλα στην Παναγούδα...]


Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!