Κάθε εμπόδιο για καλό


Αναγνώσεις: |


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Όσο πιό σκληρόκαρδος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιό βαθιά θα είναι η πτώση του. Ένα αυγό σπάει και από ύψος 30 πόντων.Όμως ένας βράχος πρέπει να ανέβει πολύ υψηλά και να πέσει για να συντριβεί.

Ο άνθρωπος που έχει πολύ σκληρή καρδιά, θά επιτρέψει ο Θεός νά πετύχει κάποια πράγματα:
Νά ανέβει ψηλά και κατόπιν νά... πέσει βαρύγδουπα γιά νά συντριβεί, νά μαλακώσει, νά σπάσει.
Όμως ο μαλακός άνθρωπος, ο ευαίσθητος, ο πονόψυχος μπορεί νά μην έχει μεγάλες κοσμικές επιτυχίες, νά βρίσκει όλο εμπόδια, αυτό όμως τον προστατεύει από μεγάλες πτώσεις, τις οποίες η ευαίσθητη καρδιά του δεν θά αντέξει.
Νά λοιπόν, που τά εμπόδια στη ζωή μας είναι η προστασία μας και όχι η κατάρα μας και η δοκιμασία μας.
Έτσι, όταν ο Θεός θέλει νά μας γλιτώσει από εγωιστικά στραπατσαρίσματα βάζει εμπόδια στά σχέδιά μας.
Δηλαδή, το εμπόδιο είναι η προστασία από εγωιστικές πτώσεις.

Γι’ αυτό ο λαός λέει:
«Κάθε εμπόδιο γιά καλό” και κατ’κατ’ αναλογία “κάθε άνεση γιά κακό!»
Λέγουν οι Πατέρες «ουδείς εισήλθε μετ’ ανέσεως στον παράδεισο».
Ως εκ τούτου πρίν από κάθε πτώση, προηγείται εγωιστική άνεση και πρίν από κάτι όμορφο, συντριβή και ταπείνωση.

Άγιος Πορφύριος

Πηγή: agiotopia.gradontes

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!